Walne Zebranie 15 czerwca 2019 r.

Spotkanie-książka ,,Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia”.
22 maja 2019
Bilety-Centrum Nauki Kopernik
4 czerwca 2019

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. w siedzibie  Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok.202 o godzinie 10:00.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 7. Przedstawienie bilansu za rok 2018.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 9. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2018.
 10. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 11. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematów podejmowanych na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera

 

 

 

Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz użycie cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close