Szanowni Państwo,

Najprostszy i najłatwiejszy sposób pomocy dla naszych podopiecznych – to przekazanie 1.5% podatku dochodowego na konto naszego Stowarzyszenia.

Dane, które należy wpisać w zeznaniu rocznym to nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera i nr KRS: 0000208214.

i ewentualnie ..dodatkowe dane:

„(…) podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).”

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce:

„Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1.5% podatku należnego (…).

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot”.

Można więc w zeznaniu PIT wskazywać konkretne dziecko, a Urzędy Skarbowe przekażą informacje o sposobie wykorzystania 1.5% do OPP.

Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zachęcamy rodziców do korzystania z tego sposobu zdobywania środków na leczenie dzieci. Prosimy o zgłaszanie do Stowarzyszania wniosków o pismo ułatwiające podatnikom przekazywanie 1.5% na konkretne dziecko.

W celu sprawnego rozliczenia się z fiskusem oraz skierowania odpisu 1.5% na rzecz naszego Stowarzyszenia prosimy o kliknięcie w poniższy link. Jest to darmowy program e-PIT, w ramach którego uwzględniono dane naszego Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego. Rodzice chcący przysporzyć środków na leczenie swojego dziecka mogą w rubryce “cel szczegółowy” dopisać “Na leczenie …….”. W miejscu kropek wpisujemy imię i nazwisko dziecka.

KRS (Organizacja Pożytku Publicznego) 0000208214

NIP: 526-16-50-277
REGON: 012613259

Konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska SA O/Warszawa

37 1750 0012 0000 0000 2879 3596