1,5 % PODATKU NA NASZE STOWARZYSZENIE KRS 0000208214

Życzenia Świąteczne
21 grudnia 2023
Życzenia Wielkanocne
28 marca 2024
Życzenia Świąteczne
21 grudnia 2023
Życzenia Wielkanocne
28 marca 2024

Nadszedł czas na rozliczanie deklaracji PIT za rok 2023. Zachęcamy do przekazania1,5% podatku w formie darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia. Środki uzyskane w ten sposób pozwolą nam na kontynuację  leczenia hormonem wzrostu, zakup innych niezbędnych leków, kontynuację zajęć rehabilitacyjnych czy pokrywanie kosztów aktywizacji zawodowej naszych podopiecznych oraz innych działań podejmowanych przez naszą organizację. Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS naszej organizacji KRS 0000208214, żeby pomóc naszym podopiecznym. Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretnego podopiecznego, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym ,,cel szczegółowy”. Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku .                                                                                                                                                    Podatniku prosimy o przekazanie  1,5% dla Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera .