Członkostwo w Stowarzyszeniu

Jak zostać członkiem
Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera?

Są trzy rodzaje członkostwa Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera:

Członek zwyczajny: mogą nim być rodzice i opiekunowie dzieci dotkniętych zespołem Turnera i innych chorób zakłócających rozwój oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia – po złożeniu deklaracji członkostwa i przyjęciu jej przez Zarząd Stowarzyszenia

Członek wspierający: mogą nim być osoby prawne lub fizyczne, które uznając cele Stowarzyszenia i będąc zainteresowane rozwojem jego działalności, złożą deklarację członkowską Stowarzyszenia oraz zobowiążą się do wpłat w określonej przez siebie wysokości.

Członek honorowy: mogą nim zostać osoby fizyczne wyrażające gotowość pomocy i współpracy przy leczeniu chorych. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Do pobrania

Po wypełnieniu ankiet(y) i przesłaniu do Stowarzyszenia oraz przyjęciu przez Zarząd w poczet członków, na konto: Raiffeisen Bank Polska SA O/Warszawa 37 1750 0012 0000 0000 2879 3596 należy wpłacić składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz użycie cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close