Spotkanie-książka ,,Zespół Turnera. Głosy i doświadczenia”.