Walne Zebranie Członków 12.09.2020 r.

Nowa apteka
2 lipca 2020
02-09.10.2020 r. zamknięte
1 października 2020

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 12 września 2020 r. o godzinie 10.00 w budynku  Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok. 208 II piętro.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu za rok 2019.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 9. Przedstawienie bilansu za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2019.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku możliwości udziału osobistego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Wypełnione pełnomocnictwo powinno być dostarczone najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

UWAGA: Wszystkich uczestników zebrania prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w szczególności: obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka ochronna), zachowanie odległości pomiędzy osobami minimum 1,5 metra, dezynfekcja rąk (płyn dostępny przed wejściem do sali).

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera

Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz użycie cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close