Walne Zebranie Członków 12.09.2020 r.

Nowa apteka
2 lipca 2020
02-09.10.2020 r. zamknięte
1 października 2020
Nowa apteka
2 lipca 2020
02-09.10.2020 r. zamknięte
1 października 2020

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 12 września 2020 r. o godzinie 10.00 w budynku  Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok. 208 II piętro.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu za rok 2019.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 9. Przedstawienie bilansu za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2019.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku możliwości udziału osobistego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Wypełnione pełnomocnictwo powinno być dostarczone najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

UWAGA: Wszystkich uczestników zebrania prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w szczególności: obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka ochronna), zachowanie odległości pomiędzy osobami minimum 1,5 metra, dezynfekcja rąk (płyn dostępny przed wejściem do sali).

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera