Życzenia Świąteczne
22 grudnia 2021
Spotkanie integracyjne.
20 września 2022

 

Zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym  z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 17 września 2022r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  sala 117  I piętro godzina 10:00.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia
 5. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia i zarządu za rok 2021.
 8. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności i zarządu.
 9. Przedstawienie bilansu za 2021 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 11. Głosowanie nad przyjęciem bilansu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematów podejmowanych na zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu. W przypadku braku możliwości udziału osobistego na Walnym Zebraniu istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie. Wypełnione pełnomocnictwo powinno być dostarczone najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy

Chorym z Zespołem Turnera

Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz użycie cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close