Walne zebranie 29 października 2016

IX Międzynarodowa Konferencja Zespół Turnera
16 września 2016
Spotkanie wigilijne 2016
22 listopada 2016

Przypominamy o Walne Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 29 października 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Podwale 13 lok.202 o godzinie 10:00.

Walne zebranie zwołane jest na wniosek zarządu w związku z potrzebą uzupełnienia dokumentacji do KRS.