Podziękowania 1% podatku.

Petycja do: Minister Pracy i Polityki Społecznej
15 października 2018
Spotkanie integracyjne
8 listopada 2018
Petycja do: Minister Pracy i Polityki Społecznej
15 października 2018
Spotkanie integracyjne
8 listopada 2018

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i osobom, które przekazały 1% podatku za rok 2017 na rzecz Stowarzyszenia. Podziękowania  należą się podopiecznym, ich rodzinom i opiekunom jak i samym podatnikom. Pozyskane fundusze posłużą do kontynuacji leczenia, rehabilitacji i edukacji naszych podopiecznych. Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.

Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

 

Z wyrazami Wdzięczności

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera