Link do książki ,,Zespół Turnera. Poradnik dla chorych i ich rodzin”.