Informacja dotycząca Walnego Zebrania Członków

Rozliczenie PIT
16 kwietnia 2020
Nowa apteka
2 lipca 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Finansów), dotyczącymi przesunięcia terminów sporządzania sprawozdań oraz zatwierdzania ich przez właściwy organ organizacji informujemy, że Walne Zebranie Członków zostanie zwołane w terminie do 30 września 2020 r. Dokładny termin zebrania zostanie podany z dwutygodniowym wyprzedzeniem i uzależniony jest od rozwoju sytuacji spowodowanej COVID-19. Decyzja o nie zwoływaniu Walnego Zebrania Członków do dnia 30 czerwca spowodowana jest wprowadzonym obostrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia osób.

W załączeniu dwa linki do informacji dot. sprawozdań i zamieszczania sprawozdań OPP:

  1. Sprawozdania finansowe

https://www.niw.gov.pl/terminy-skladania-rocznych-sprawozdan-finansowych-za-2019-rok-przedluzone/

  1. Sprawozdania OPP

https://www.niw.gov.pl/przedluzony-termin-zamieszczania-sprawozdan-za-2019-rok-w-bazie-sprawozdan-opp/