Paczki świąteczne
9 grudnia 2020
Zamknięte
18 grudnia 2020
Paczki świąteczne
9 grudnia 2020
Zamknięte
18 grudnia 2020

 

Świąt białych, pachnących choinką, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był lepszy niż ten, który właśnie przemija, życzy:
Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia
Pomocy Chorym z Zespołem Turnera