Walne Zebranie 9 czerwca 2018 r

Dzień dziecka 2017
Dzień Dziecka 2018 r
21 maja 2018
Sprawozdanie z  ICOSEP 6th Annual Membership Meeting
31 lipca 2018

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok.202 o godzinie 10:30.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zebrania Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 7. Przedstawienie bilansu za rok 2017.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2017.
 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu za rok 2017, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 11. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W związku z wagą tematów podejmowanego na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

 

Prezes Stowarzyszenia

Grażyna Krejzler

Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz użycie cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close