Walne Zebranie 13 maja 2017 r

Życzenia wielkanocne
8 kwietnia 2017
DZIEŃ DZIECKA 2017
8 maja 2017

Zapraszamy na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera, które odbędzie się w dniu 13 maja 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie  przy ul. Podwale 13/15  lok.202 o godzinie 11:30.

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wyrażenie zgody poprzez głosowanie jawne Walnego Zgromadzenia Członków na nagrywanie jego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 6. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2016, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego.
 8. Glosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 11. Odczytanie i uchwalenie zmian w statucie.
 12. Zatwierdzenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 13. Uchwalenie i zatwierdzenie budżetu za drugą połowę 2017 roku i  2018 rok.
 14. Wybory do władz Stowarzyszenia.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

W związku z wagą tematów podejmowanego na Walnym Zebraniu bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera

Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz użycie cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close